Základní škola Jána Kupeckého v Pezinku, naše partnerská škola na Slovensku, nás pozvala na oslavy 40. výročí otevření školy. Tato událost byla spojena se slavnostní akademií, která se konala ve čtvrtek 25. 5. 2023 v tamním Domě kultury. Té se zúčastnili naši žáci z 8.B, kteří měli pro slovenské diváky pod vedením paní učitelky Jany Fléglové a Veroniky Lhotové připravené vzpomínkové pásmo o vzájemné spolupráci mezi školami. 8.B vyplnila na Slovensku čas návštěvou trnavského aquaparku a při zpáteční cestě také prohlídkou centra hlavního města Bratislavy.

Základní škole Jána Kupeckého přejeme do následujících let vše dobré a spoustu dalších společných zážitků.