Před Velikonocemi podnikly třídy šestého ročníku zeměpisnou exkurzi do Bozkovských dolomitových jeskyní. Žáci tří tříd vyrazili na Semilsko vlakem, k jeskyním je čekala pěší túra od říčky Kamenice. Postupně ve čtyřech skupinách vyrazili do podzemních prostor této unikátní jeskyně a seznámili se zde s geologickými jevy souvisejícími se vznikem jeskyní. Všímali si různých útvarů a krasových jevů, vyvrcholením exkurze a prohlídkové trasy v délce 400 metrů byla pak cesta kolem podzemního jezera.