Žáci 6.A absolvovali zimní soustředění na horách. Součástí byl lyžařský výcvik na sjezdových lyžích i na běžkách. 6.A si pobyt ve Vítkovicích v Krkonoších užila. Žáci si vyzkoušeli sjezdovku Aldrov a také tu na stráni Vurmovka. Celým týdnem žáky provázela třídní olympiáda spojená se soutěžemi v různých sportovních i nesportovních disciplínách. Během přednášky dobrovolného člena horské služby se také dozvěděli o nástrahách hor.