Děti z 1.A a z 1.C prožily v městské knihovně motivační hru Za zvířátky do knížek. Hra byla zaměřena na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti a na další dovednosti a schopnosti, například orientaci v knize nebo sluchovou analýzu a syntézu. Děti hravou formou hledaly zvířátka ve slovech, sestavovaly obrázkovou osnovu, převyprávěly příběh a hrály písmenkové pexeso. Akce se dětem líbila.