Suplování:   Pondělí 10.5.2021 (Lichý týden)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.A

jin

               

7.B

jin

               

7.C

jin

               

9.A

jin

               

9.B

jin

               

9.C

jin

               

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Heroutová Miroslava

-

               

Irain Jiří

-

               

Matoušová Iveta

-

               

Poláková Zuzana

-

               

Vinšová Veronika

-

               

Vorlová Lenka

..

               

Žáková Alice

Aj

Aj

Aj

Tm

-

-

-

-

-

Košvancová Natálie

..

-

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Fořtová Ilona

1.hod

odpadá

Nj2

7.C (Nj)

 

jiná akce

Gottvaldová Julie

1.hod

odpadá

Čj

7.B

 

jiná akce

Hásová Ivana

1.hod

přesun >>

Čj

3.A

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

Čj

3.A

(DisV)

z 1.hod

 

2.hod

přesun >>

M

3.A

 

na 3.hod

 

3.hod

přesun <<

M

3.A

(DisV)

z 2.hod

Kovářová Viktorie

1.hod

odpadá

Čj

7.A

 

jiná akce

Pluhařová Markéta

1.hod

odpadá

M

9.A

 

jiná akce

Součková Jana

1.hod

odpadá

Aj

9.B (Aj1)

 

jiná akce

Tomašovová Miroslava

4.hod

supl. (Žk)

Čj

1.B

(1.B)

 

Tůma Aleš

1.hod

odpadá

Aj

9.B (Aj2)

 

jiná akce

Ajchlerová Eliška

1.hod

supl. (Žk)

Hv

1.B

(1.B)

 
 

2.hod

supl. (Žk)

Čj

1.B

(1.B)

 
 

3.hod

supl. (Žk)

M

1.B

(1.B)

 

Horáčková Dominika

1.hod

odpadá

Čj

7.C (ČJ+)

 

jiná akce

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

1.hod

Hv

 

(1.B)

supluje

Ajchlerová Eliška

(Žk)

 

2.hod

Čj

 

(1.B)

supluje

Ajchlerová Eliška

(Žk)

 

3.hod

M

 

(1.B)

supluje

Ajchlerová Eliška

(Žk)

 

4.hod

Čj

 

(1.B)

supluje

Tomašovová Miroslava

(Žk)

3.A

1.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Čj

 

(DisV)

přesun <<

Hásová Ivana

z 1.hod

 

2.hod

M

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

3.hod

M

 

(DisV)

přesun <<

Hásová Ivana

z 2.hod

10. 5. - 1. hodina - mimořádná třídnická hodina 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C

 

Zpracováno v systému Bakaláři