Základní škola a Mateřská škola
Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola

a Mateřská škola

Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Aktuality

Sběr papíru

Sběr papíru

Pokud se chcete zbavit starého papíru, využijte SBĚR PAPÍRU - ve středu 10. 11. 2021 dopoledne. PROSÍME SVÁZANÝ MĚKKÝ PAPÍR, ZVLÁŠŤ KARTONY A LEPENKY. PROSÍME, ULEHČETE PRÁCI SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM.

číst více
Mladší dívky první

Mladší dívky první

Ve středu 20. 10. 2021 se rozehrály v Mladé Boleslavi také turnaje Asociace školních sportovních klubů ve florbalu - jako první okresní kolo mladších dívek. Naše žačky si odskočily do nové sportovní haly pro vítězství a zajistily si tak postup do krajského...

číst více
Úspěch v přespoláku

Úspěch v přespoláku

Čtyři týmy dle kategorií žáků a žákyň z druhého stupně se vypravily ve čtvrtek 14. 10. 2021 do Příbrami na krajské kolo v přespolním běhu. Výprava to byla vydařená – přivezli jsme dvě stříbrné medaile (mladší i starší chlapci) a dvě zlaté (mladší a starší dívky)....

číst více
Finále Poháru rozhlasu

Finále Poháru rozhlasu

Naši starší žáci si ve středu 6. 10. 2021 přivezli z Uherského Hradiště, kde probíhalo Republikové finále atletického Poháru rozhlasu, bramborové medaile. 4. místo je v konkurenci dlouhodobě sportovně úspěšných škol pěkným výsledkem a žáci se nemusí vůbec za nic...

číst více
Volby – výsledky

Volby – výsledky

Zápis výsledků voleb do školské rady se otevře zde. Nová školská rada volená na tříleté funkční období je tvořena ze zástupců pedagogů, zřizovatele a rodičů. Za pedagogy byly zvoleny Marie Vaňková a Martina Lochmanová, zákonní zástupci ve volbách zvolili paní Olgu...

číst více
Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na den 27. září 2021 pro žáky základní školy volno ředitele školy. Viz...

číst více

Akce školy

Olympiády

Olympiády

Žák 9. ročníku Tomáš Kracman se zapojil do chemické soutěže Mladý chemik. V 2. kole, kterého se zúčastnili žáci z Prahy, Plzeňského, Středočeského, Královehradeckého a Jihočeského kraje, skončil na velmi pěkném 31. místě, celkově v celorepublikovém pořadí na 255....

číst více
Historické setkání

Historické setkání

29. 12. 2021 se sešly symbolicky na státní hranici České republiky a Slovenské republiky, konkrétně na lávce Velké Moravy nedaleko moravských Mikulčic a slovenských Kopčan, delegace ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 a Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku,...

číst více
Třídění – II. stupeň

Třídění – II. stupeň

Podobně jako na prvním stupni také starší žáci realizovali projekt týkající se třídění odpadu. Během posledního listopadového pondělí se v jednotlivých třídách věnovali vzdělávacím činnostem, výrobě a výzdobě papírových kontejnerů na tříděný odpad. Celkovým cílem...

číst více
Bezpečně v dopravě

Bezpečně v dopravě

Na konci listopadu naše škola využila nabídky aktivit Dopravní výchovy pro nadační fond ŠKODA AUTO. Úkolem prevence bylo nabídnout všem žákům školy přiměřeně věku takové informace, které je přesvědčí o smyslu bezpečného chování v silničním provozu a srozumitelně jim...

číst více
Halloween

Halloween

Během měsíce listopadu probíhaly v některých třídách na prvním stupni a ve školní družině aktivity s halloweenskou tematikou . Děti si připravily doma pěkné masky, ve kterých si ve škole Halloween užily. První třídy během projektového dne počítaly, četly, psaly v...

číst více
Exkurze

Exkurze

Během podzimu se žáci devátého ročníku vydali do Turnova. Prohlédli si expozici minerálů, které je možné nalézt jak na území Čech, tak i ve světě. Expozice je součástí Muzea Českého ráje. Zde se nachází také národopisné muzeum s exponáty z Turnovska, též sbírky...

číst více

O NÁS...

ŠANCE
ELÁN
SPORT
TVOŘIVOST
KOMUNIKACE
AKTIVITA

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,

Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Telefon: +420 326 201 911

E-mail: info6zs@6zsmb.cz

IČO: 75 034 034

žáků ZŠ

pedagogů ZŠ

tříd ZŠ

let od založení