Vážení žáci a rodiče, před několika dny nás okolnosti donutily přejít dočasně na úplně odlišný a nový systém vzdělávání. Vzhledem k tomu, jak se systém zatím vyvíjí, přistupujeme od dalšího týdne, tj. od 30. března 2020 k opatřením s cílem zefektivnit a zjednodušit toto náročné samostudium.
Úkoly a učivo se budou zadávat (na prvním i druhém stupni) vždy podle daného schématu – český jazyk, matematika a anglický jazyk – vždy v pondělí, středu a pátek, ostatní předměty (prvouka, vlastivěda, přírodověda, fyzika, přírodopis, zeměpis, chemie, dějepis) dle uvážení v úterý a čtvrtek, učivo druhého cizího jazyka bude též sníženo na minimum, na jiné předměty zatím nebude brán zřetel (pokud již není zadaná dlouhodobá práce).
Učivo nebo úkoly z profilových předmětů (ČJ, M, AJ) a z předmětů ostatních se budeme snažit zadávat postupně a v přiměřeném rozsahu; žákům druhého stupně se posílají vždy prostřednictvím NÁSTĚNKY v systému Komens.
Učitelé mají možnost se domluvit s žáky na zpětné vazbě (tzn. na zasílání úkolů), nebo na online výuce, pokud to samozřejmě podmínky dovolí.
Jsme si vědomi, že nemají všichni v tuto chvíli stejné podmínky pro plnění úkolů, stahování materiálů apod. Proto i možnosti pro hodnocení jsou omezené. Doporučujeme, aby si žáci vytvořili svůj organizovaný učební plán, mladším žákům by měli pomoci rodiče při vyhrazení a sledování času na učení. V případě potřeby neváhejte a obraťte se na jednotlivé vyučující.
Děkujeme všem za pochopení a spolupráci. Přejeme pevné nervy a klidné dny.

Vedení školy

#spolutozvladnem