Přespolní běh

V úterý 27. 9. 2022 se za deštivého počasí konalo v parku Štěpánka okresní kolo v přespolním běhu. Do organizace závodů pod hlavičkou AŠSK se pustila tradičně naše škola s pomocníky z řad deváťáků. Pro naše nejmenší žáky z prvního stupně soutěžící v kategorii I a II to byla premiéra. Nejlepšího výsledku dosáhl tým dívek 1. a 2. ročníku, který obsadil bronzovou příčku. Naši žáci druhého stupně se postavili na start opět ve všech kategoriích a byli úspěšní. První místo si vybojovali starší žáci, starší žákyněmladší žákyně, družstvo mladších chlapců získalo bronz. Přestože se jednotlivci zvlášť nevyhlašují, musíme vyzdvihnout perfektní výkony na medailových příčkách Anety Šrajerové (2. místo), Anny Šrajerové (1. místo), Gabriely Turové (2. místo), Ellen Šléglové (3. místo), Jiřího Milera (1. místo), Jakuba Zderadičky (2. místo) a Josefa Vinše (3. místo).

Pochvalu a díky si však zaslouží všichni závodníci, kteří reprezentovali naši školu.

Den jazyků 2022

Den, ve kterém se Evropa zaměřuje na podporu učení se jazykům. Z iniciativy Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku se Evropský den jazyků od roku 2001 slaví každoročně 26.září. I my jsme tradičně pro osmáky a deváťáky připravili aktivity, které by jim přiblížily důležitost a význam cizího jazyka a také netradiční formy či podoby. Žáci v malých smíšených skupinách navštívili během prvních dvou vyučovacích hodin několik stanovišť, které si pro ně připravili jednotliví vyučující. Výuka cizího jazyka je pro nás jednou z priorit ve vzdělávání. Těšíme se na další aktivity s tímto spojené.

Putování se 6

Za příjemného podzimního počasí jsme společně s dětmi a rodiči vyrazili do parku Štěpánka. V neděli 25. 9. 2022 jsme uspořádali tradiční Putování se Šestkou. Za postavičkami z říše hmyzu a za různými úkoly se vypravila stovka našich nejmenších dětí – ze školy i ze školky. Po absolvování úkolů a příjemné procházky čekala na děti v cíli odměna v podobě originální medaile. Kdo chtěl, mohl si opéct buřty a pohrát si se svými spolužáky. Děkujeme všem dětem i rodičům za účast a učitelům z prvního stupně a jejich pomocníkům z řad žáků školy za skvělou organizaci. Těšíme se další společné akce pro děti a rodiče. Vaše Šestka.

Podzim u prvňáčků

V našich prvních třídách proběhlo v pátek 23. 9. 2022 tematické vyučování – PODZIM. Žáci prvňáci tak přivítali podzim v jeho první den vlády, v den podzimní rovnodennosti. Do školy přišly děti v pěkných maskách. Vyrobily si skřítka Bramboráčka z podzimních plodů a vyrazily na Pavoučkovo putování s úkoly na podzimní téma.