Aktuálně
 
 
 
 
 
 Léto
 
 
Provozní doba ("úřední hodiny") na sekretariátu:
 

 
srpen: 1. - 10. 8. - škola uzavřena, od 13. 8. pondělí - pátek 09.00 - 12.00 
 
 
 
 
 
 
Pod tímto odkazem je k dispozici základní přehled pomůcek a sešitů pro školní rok 2018/2019.
 
 
 
 
Upozorňujeme žáky i rodiče, že na základě ankety, ve které se vybíral volitelný předmět na příští školní rok, bude v pátém ročníku realizována pouze sportovní příprava, v šestém, sedmém a osmém ročníku budou vyučována praktika z informatiky s anglickou konverzací, v devátém budou k dispozici jak přírodovědná praktika, tak praktika z informatiky s anglickou konverzací dle nahlášeného zájmu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 Dopis
 
 

   
                                
Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz