Družina


Družina je umístěna v kmenových třídách na pavilonu B1 (HOKEJOVÁ ulice) a D1 (VOLEJBALOVÁ ulice). Ranní družina funguje v přízemí proti hlavnímu vchodu (PLAVECKÁ ulice). Sedm oddělení slouží žákům prvního stupně.  Děti mohou přicházet již od 6:00 hod, odpolední provoz končí v 17:00 hodin. Téměř denně, s výjimkou nepříznivého počasí, chodí děti ven. Nejoblíbenějším cílem vycházek je bezesporu školní zahrada, jejíž převážná část slouží rekreačním aktivitám dětí. Využívají také nové dětské hřiště v sousedství školy nebo park Štěpánka.

 Mobilní telefon do družiny: 799 202 091 


Cena za pobyt ve školním družině byla rozhodnutím ředitele školy stanovena na 150,- Kč měsíčně (platby jsou prováděny vždy na pololetí, respektive září - prosinec, leden - červen). Číslo účtu školy: 182-0484774319/0800, specifický symbol - 03, variabilní symbol - číslo žáka viz žákovský zápisník nebo EŽK. 

  

 


Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz