Dokumenty
 

Školní řád školy - stažení řádu (pdf)

Školní řád družiny - stažení řádu (pdf)

Vnitřní řád družiny - stažení řádu (pdf)

Školní řád mateřské školy - stažení řádu (pdf)

Školní vzdělávací program - 2.vydání - stažení programu (pdf)

Školní vzdělávací program - 2.vydání – příloha - stažení přílohy (pdf)

Školní vzdělávací program - 2.vydání - dodatky - stažení dodatku (pdf)

Školní vzdělávací program školní družiny - stažení programu (pdf)

Preventivní program - stažení programu (pdf)

Pravidla pro užívání šatních skříněk - stažení pravidel (pdf)

Informace k elektronické žákovské knížce (2018) - stažení informací (pdf)

Systém organizace a pravidla na II. stupni - stažení dokumentu (pdf)

Povinně zveřejňované informace GDPR - stažení dokumentu (pdf

 

Různé dokumenty

Komunikační soubor týkající se osob s poruchou autistického spektra - stažení dokumentu (pdf

 

Formuláře
       

Žádost o přestup na základní školu - stažení žádosti ( , )

Žádost o uvolnění během vyučování - stažení žádosti ( , )

Prohlášení o bezinfekčnosti - stažení prohlášení ( , )

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - stažení žádosti ( , )

Přihláška ke stravování - ŠKOLNÍ JÍDELNA - stažení žádosti ( ,  )

Oznámení o plnění školní docházky v zahraničí - stažení oznámení ( , )

Žádost o uvolnění - ŠKOLNÍ DRUŽINA - stažení žádosti ( , )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2011-2012 - stažení zprávy (pdf - 2,6 MB)

Výroční zpráva 2012-2013 - stažení zprávy (pdf - 1,8 MB)

Výroční zpráva 2013-2014 - stažení zprávy (pdf - 4,6 MB)

Výroční zpráva 2014-2015 - stažení zprávy (pdf - 3,9 MB)

Výroční zpráva 2015-2016 - stažení zprávy (pdf - 2,6 MB)

Výroční zpráva 2016-2017 - stažení zprávy (pdf - 4,4 MB) 

 

 Inspekční zprávy 

Inspekční zpráva 2013 - stažení zprávy (pdf)

Inspekční zpráva 2009 - stažení zprávy (pdf)

 

Dokumenty ke studiu

Pravidla pro tvorbu referátů na II. stupni - stažení pravidel (pdf


Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz