SPOLEK PŘÁTEL ZŠ A MŠ

 
 
Spolek přátel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČO: 22890360.

 

Vážení rodiče, ti z vás, kteří by chtěli přispět na činnost školního spolku, který podporuje aktivity všech našich dětí, a neučinili jste tak během třídních schůzek, můžete patřičnou částku zaslat na účet Spolku č. 244917958/0300. Platbu opatřete variabilním symbolem žáka/žákyně. Doporučená a dobrovolná výše je 200,- Kč za každé dítě (ve sportovních třídách II. stupně 1000,- Kč). Potvrzení vydá na požádání paní hospodářka Kateřina Brieley ve škole.
Děkuji moc za spolupráci.
Martin Dědek, předseda SRPZŠMŠ
    
Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz