SPOLEK PŘÁTEL ZŠ A MŠ

 
 
V květnu 2011 bylo na naší ZŠ a MŠ založeno občanské sdružení „Společnost přátel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152“ jako pokračovatel tehdy tradičního Fondu SRPŠ. Na základě změn v občanském zákoníku bylo toto občanské sdružení v červnu 2016 povinně přeregistrováno, sloučeno se školním sportovním klubem a je z něj nyní Spolek přátel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ: 22890360.

 


    
Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz