Školská rada
 

Školská rada na základě školského zákona:
  • vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení,
  • projednává inspekční zprávy ČŠI,
  • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 
 
Členové školské rady:
 
Jitka Bařinková
Lucie Brabcová
Martin Dědek
Iveta Dubská
Helena Kosinová
Lucie Svárovská 
 
 
 

 

 

Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz