Mateřská škola

 
Od 1. 9. 2010 je na Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 otevřena mateřská škola s kapacitou 110 dětí. V provozu jsou 4 oddělení se samostatným zázemím.
Stonožka   

 


PROVOZ TŘÍD:
MOTÝLCI
- po, út, st: 7,00 - 16,00 hodin
čt, pá: 7,00 - 17,00 hodin
BERUŠKY - po, st, čt, pá: 6,30 - 15,45 hodin
út: 6,30 - 17,00 hodin
VČELIČKY - po, út, čt, pá: 6,45 - 16,00 hodin
st: 6,45 - 17,00 hodin
ČMELÁČCI - po: 6,00 - 17,00 hodin
út, st, čt, pá: 6,00 - 15,30 hodin
 
  

 
REŽIM DNE:
6,00 - 8,30 hodin  -  scházení dětí, hry dle volby a přání dětí, individuální práce
8,30 - 9,00 hodin  -  ranní cvičení, hygiena, přesnídávka
9,00 – 9,30 hodin  -  řízené a spontánní činnosti
9,30 – 11,30 hodin -  pobyt venku
11,30 – 12.15 hodin – hygiena, oběd
12,15 – 14,00 hodin – hygiena, odpočinek dětí
(délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí, aktivity pro nespící děti)
14,00 – 17,00 hodin – odpolední svačina, hry a zájmové aktivity dětí, rozcházení dětí

 
DOPLŇKOVÉ AKTIVITY:
• cvičení v modré tělocvičně – denně
• cvičení v malé tělocvičně – dle rozvrhu
• cvičení ve velké tělocvičně – dle rozvrhu
•  keramika – příležitostně
• anglický jazyk – 1x týdně, pouze pro předškoláky (dle zájmu rodičů)
• logopedie – zahájení v říjnu
• plavecká výuka – září - listopad
• bruslení – prosinec - únor (pouze pro předškoláky)

 

 
 

Článek pochází z webu Základní škola a Mateřská škola http://www.6zsmb.cz